De ouderbijdrage

Het gevarieerde en inspirerende lesprogramma, de lunch, workshops talentontwikkeling, culturele- en sportactiviteiten, festiviteiten, bibliotheek: al onze ambities passen niet in het door de overheid beschikbaar gestelde budget. Er is een vrijwillige ouderbijdrage vastgesteld van € 50,-  per maand (of €600,- ineens). Hiervoor tekent u een incassoformulier.

De ouderbijdrage is ficaal aftrekbaar:

GegevensANBI-status.pdf