Wat kun jij betekenen?

De Verwondering is er voor de leerling, de ouder, het team. Samen vormen we de Verwonderaars en samen werken we aan de ontwikkeling van het kind. Ouders zijn dan ook onze belangrijkste partner.

Iedere ouder kan een bijdrage leveren, bijvoorbeeld door het geven van een workshop vanuit het eigen vakgebied, ondersteuning bij verschillende festiviteiten of het onderhoud van het schoolplein.