De ouderbijdrage

Het gevarieerde en inspirerende lesprogramma, de lunch, workshops talentontwikkeling, culturele- en sportactiviteiten, festiviteiten, bibliotheek: al onze ambities passen niet in het door de overheid beschikbaar gestelde budget. Er is een vrijwillige ouderbijdrage vastgesteld van € 50,-  per maand (of €600,- ineens). Hiervoor is een aparte rekening opengesteld. U kunt het bedrag storten op rek NL 43 TRIO 0786 7087 43 ten name van Stichting De Verwondering onder vermelding van de naam van het kind.

De ouderbijdrage is ficaal aftrekbaar.

GegevensANBI-status.pdf