Extra ondersteuning waar nodig

De ontwikkeling van kinderen loopt niet altijd synchroon met het pedagogisch en didactisch aanbod op school. Het achterblijven van de leerling op de aangeboden leerstof heeft vaak niets te maken met intelligentie maar met (de zintuiglijke) ontwikkeling.

Als er op De Verwondering een zorgvraag is over een kind, zal er vanuit het holistische principe naar het kind gekeken worden. Wat maakt dat dit kind op dit moment, op deze school, met dit aanbod, deze leerkracht en deze ouders deze problemen ervaart/laat zien. Met andere woorden: het kind is onderdeel van meerdere systemen en waar wringt de schoen?

Het team bestaat uit de ouders, de leerkracht, de directeur, de orthopedagoge en de sensorische informatieverwerkingstherapeut/ (kinderfysiotherapeut). De laatste twee zijn een aanvulling op de deskundigheid van het team. Het kind zal op de plek waar de problemen zich voordoen (school) indien nodig worden onderzocht en begeleid. Er is sprake van korte lijnen tussen alle betrokkenen en eventuele oefeningen en interventies worden in het onderwijsaanbod ingepast.

De Verwondering werkt hierbij samen met Buro de Beweging van Anne Veel - de Vries en Bianca Groen - Sweers. Zij zijn wekelijks op school aanwezig.