Iedereen is welkom

De leerlingen van De Verwondering en hun ouders komen uit alle geledingen van de maatschappij.
Het onderwijsaanbod rust op vier pijlers:

1. Basisvaardigheden
Kinderen werken aan taal, rekenen en wereldoriëntatie met behulp van adaptieve software (deze volgt het niveau van het kind) en uitdagende materialen. Autonomie en verantwoordelijkheid voor het eigen leerproces zijn hierin de sleutel voor succes. Elke zes weken bespreken we met kinderen en ouders de voortgang en stellen we nieuwe doelen vast. Kinderen werken veel samen in vakspecifieke lokalen (of hoeken in de onderbouw), maar kunnen ook kiezen voor stil en zelfstandig werken in de prikkelvrije ruimte. 

2. Onderzoekend en ondernemend leren
Onderzoekend en ondernemend leren kan in verschillende ondernemingen en onderzoeksprojecten. Elke periode van zes weken (of een veelvoud daarvan) werkt elk kind minstens in één onderneming of aan één onderzoeksproject. 

3. Talentontwikkeling

Door ouders of externe professionals, soms ook door de leerkrachten, worden veel activiteiten op het gebied van culturele en beeldende vorming, motoriek en vaardigheden van de eenentwintigste eeuw aangeboden. Kinderen kunnen hier voor intekenen om hun talenten te ontwikkelen of juist een gebrek aan vaardigheden op dit terrein weg te poetsen.

4. Partnership ouders

Ouders zijn welkom op de verwondering: zij zijn het belangrijkste in de ontwikkeling van hun kind en hebben er uiteraard veel voor over dat zij zich optimaal kunnen ontplooien. Uit vergelijkend onderzoek is gebleken, dat hoe nauwer ouders bij het onderwijs betrokken worden, hoe beter de school. Niet verbazend dus dat wij kiezen voor een volledig pedagogisch partnership.

Dit mondt onder andere uit in een zeswekelijks gesprek van drie kwartier over de ontwikkeling in sociaal-emtioneel en vakinhoudelijk opzicht tussen, ouders, coach en kind. 

De planning met iCal maakt gepersonaliseed leren mogelijk. Kinderen kiezen de inhoud van hun werk zelf, en ook waar ze dat werk het beste kunnen doen. Ook het moment van fruit eten en naar buiten is een vrije keuze. Al die keuzes zijn een behoorlijke verantwoordelijkheid. Uit onderzoek blijkt dat deze autonomie heel productief is voor de leeropbrengsten en ook positief werkt op de beleving van het leren. De uitdaging is dat iedere leerling het maximale uit zichzelf haalt. De voortgang van het kind wordt bijgehouden in een leerlingvolgsysteem dat onder andere bestaat uit een digitaal portfolio.