Is uw kind ziek? Beterschap!

Geef dit dan tussen 7.30 en 8.30 uur door, bel elke dag van absentie 0299 - 769 126. Kunnen wij niet opnemen? Spreek dan behalve de naam van uw kind ook de oorzaak van de absentie in.